Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Regnskap 3
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Dokumenter 14
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Anmerkninger 31
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 39
Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi Angivelser nr. 14-39 (renum. til nr. 15-44) 139
Namdal fogderi Regnskap 154
Namdal fogderi Dokumenter 158
Namdal fogderi Anmerkninger 160
Namdal fogderi Generalekstrakt 185
Namdal fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 241
Namdal fogderi Angivelser nr. 1-31 319
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0025
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0025: Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi. Namdal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 25 /1789 - Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi. Namdal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver