Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Modum Blåfarveverk Regnskap 3
Modum Blåfarveverk Dokumenter 5
Modum Blåfarveverk Anmerkninger 8
Modum Blåfarveverk Generalekstrakt 10
Modum Blåfarveverk Manntalls- og skatteprotokoll 16
Molde Regnskap 32
Molde Dokumenter 37
Molde Anmerkninger 59
Molde Generalekstrakt 60
Molde Manntalls- og skatteprotokoll 65
Molde Angivelser nr. 1-50 89
Molde Angivelser nr. 51-100 190
Molde Angivelser nr. 101-122 283
Moss Regnskap 328
Moss Dokumenter 341
Moss Anmerkninger 372
Moss Generalekstrakt 377
Moss Manntalls- og skatteprotokoll 386
Moss Angivelser nr. 1-77 457
Moss Anhang til manntalls- og skatteprotokoll 523
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0024
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0024: Modum Blåfarvevverk, Molde, Moss
Formueskatt 1789 nr. 24 /1789 - Modum Blåfarvevverk, Molde, Moss Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver