Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Mandal fogderi Regnskap 3
Mandal fogderi Dokumenter 11
Mandal fogderi Anmerkninger 24
Mandal fogderi Generalekstrakt 35
Mandal fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 61
Mandal fogderi Angivelser nr. 1-25 og nr. 1 (Amtskommisjonens anmerkninger) 324
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0023
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0023: Mandal fogderi
Formueskatt 1789 nr. 23 /1789 - Mandal fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver