Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Lista fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 3
Lyse kloster Regnskap 77
Lyse kloster Dokumenter 80
Lyse kloster Anmerkninger 81
Lyse kloster Generalekstrakt 82
Lyse kloster Manntalls- og skatteprotokoll 95
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0022
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0022: Lista fogderi, Lyse kloster
Formueskatt 1789 nr. 22 /1789 - Lista fogderi, Lyse kloster Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver