Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Larvik grevskap Regnskap 3
Larvik grevskap Dokumenter 9
Larvik grevskap Anmerkninger 23
Larvik grevskap Erklæringer 60
Larvik grevskap Generalekstrakt 62
Larvik grevskap Mantalls- og skatteprotokoll 77
Larvik grevskap Angivelser nr. 1-9 195
Lista fogderi Regnskap 214
Lista fogderi Dokumenter 222
Lista fogderi Anmerkninger 235
Lista fogderi Generalekstrakt 246
Lista fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 278
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0021
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0021: Larvik grevskap, Lista fogderi
Formueskatt 1789 nr. 21 /1789 - Larvik grevskap, Lista fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver