Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Kongsberg Manntalls- og skatteprotokoll 5
Kragerø Regnskap 177
Kragerø Dokumenter 183
Kragerø Manntalls- og skatteprotokoll 197
Kragerø Angivelser nr. 4a-60 220
Larvik Regnskap 269
Larvik Dokumenter 278
Larvik Anmerkninger 289
Larvik Generalekstrakt 294
Larvik Manntalls- og skatteprotokoll 306
Larvik Angivelser nr. 2-237 336
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0020
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0020: Kongsberg, Kragerø, Larvik
Formueskatt 1789 nr. 20 /1789 - Kongsberg, Kragerø, Larvik Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver