Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Jæren og Dalane fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 3
Kongsberg Regnskap med dokumenter 227
Kongsberg Anmerkninger 248
Kongsberg Generalekstrakt 256
Kongsberg Angivelser nr. 5-135 304
Kongsberg Angivelser nr. 136-229 345
Kongsberg Angivelser nr. 266-324 385
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0019
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0019: Jæren og Dalane fogderi, Kongsberg
Formueskatt 1789 nr. 19 /1789 - Jæren og Dalane fogderi, Kongsberg Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver