Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Jarlsberg grevskap Manntalls- og skatteprotokoll 3
Jæren og Dalane fogderi Regnskap 223
Jæren og Dalane fogderi Dokumenter 226
Jæren og Dalane fogderi Anmerkninger 231
Jæren og Dalane fogderi Angivelser nr. 1-47 234
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0018
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0018: Jarlsberg grevskap, Jæren og Dalane fogderi
Formueskatt 1789 nr. 18 /1789 - Jarlsberg grevskap, Jæren og Dalane fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver