Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Holmestrand Regnskap 3
Holmestrand Dokumenter 7
Holmestrand Anmerkninger 22
Holmestrand Generalekstrakt 24
Holmestrand Manntalls- og skatteprotokoll 30
Holmestrand Angivelser nr. 1-101 55
Idd og Marker fogderi Regnskap 178
Idd og Marker fogderi Dokumenter 189
Idd og Marker fogderi Anmerkninger 209
Idd og Marker fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 214
Idd og Marker fogderi Angivelser nr. 1-18 (Berg, renum. til nr. 1-20) 372
Idd og Marker fogderi Angivelser nr. 1-9 (Idd, renum. til nr. 26-34) 403
Idd og Marker fogderi Angivelser nr. 1-13 (Skjeberg, renum. til nr. 35-47) 418
Idd og Marker fogderi Angivelser nr. 3-4 (Aremark, renum. til nr. 52-53) 435
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0015
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0015: Holmestrand, Idd og Marker fogderi
Formueskatt 1789 nr. 15 /1789 - Holmestrand, Idd og Marker fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver