Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Helgeland fogderi Regnskap 3
Helgeland fogderi Dokumenter 9
Helgeland fogderi Anmerkninger 14
Helgeland fogderi Generalekstrakt 48
Helgeland fogderi Dokumenter 185
Helgeland fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 202
Helgeland fogderi Angivelser nr. 3-98 400
Helgeland fogderi Angivelser nr. 92-99 455
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0014
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0014: Helgeland fogderi
Formueskatt 1789 nr. 14 /1789 - Helgeland fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver