Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Nordre Hedmark Angivelser nr. 1-92 3
Søndre Hedmark Manntalls- og skatteprotokoll 214
Søndre Hedmark Angivelser nr. 2-50 og nr. 93-115 337
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0013
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0013: Hedmark fogderi
Formueskatt 1789 nr. 13 /1789 - Hedmark fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver