Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Søndre Gudbrandsdalen Manntalls- og skatteprotokoll 1
Hedmark fogderi Regnskap 296
Hedmark fogderi Dokumenter 307
Hedmark fogderi Anmerkninger 346
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0011
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0011: Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi
Formueskatt 1789 nr. 11 /1789 - Gudbrandsdalen fogderi. Hedmark fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver