Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Fosen fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 3
Fosen fogderi Angivelser nr. 1-10 93
Gudbrandsdalen fogderi Regnskap 114
Gudbrandsdalen fogderi Dokumenter 120
Gudbrandsdalen fogderi Anmerkninger 122
Nordre Gudbrandsdalen Angivelser nr. 1 (Caspar Ziegler) 190
Nordre Gudbrandsdalen Angivelser nr. 2-6 (Lesja) 155
Nordre Gudbrandsdalen Angivelser nr. 8-17 (Lom) 166
Nordre Gudbrandsdalen Angivelser nr. 18-19 (Vågå) 186
Søndre Gudbrandsdalen Angivelser nr. 24-46 193
Nordre Gudbrandsdalen Manntalls- og skatteprotokoll 240
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0010
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0010: Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi
Formueskatt 1789 nr. 10 /1789 - Fosen fogderi, Gudbrandsdalen fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver