Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Fredrikstad Regnskap 3
Fredrikstad Dokumenter 16
Fredrikstad Anmerkninger 28
Fredrikstad Generalekstrakt 29
Fredrikstad Manntalls- og skatteprotokoll 37
Fredrikstad Angivelser nr. 1-104 119
Fosen fogderi Regnskap 307
Fosen fogderi Dokumenter 318
Fosen fogderi Anmerkninger 322
Fosen fogderi Generalekstrakt 388
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0009
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0009: Fredrikstad. Fosen fogderi
Formueskatt 1789 nr. 9 /1789 - Fredrikstad. Fosen fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver