Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Kristiansand Angivelser nr. 1-63 3
Kristiansund Regnskap 122
Kristiansund Dokumenter 127
Kristiansund Anmerkninger 162
Kristiansund Generalekstrakt 164
Kristiansund Manntalls- og skatteprotokoll 182
Kristiansund Angivelser nr. 1-38 202
Halden Regnskap 267
Halden Dokumenter 273
Halden Anmerkninger 283
Halden Generalekstrakt 285
Halden Manntalls- og skatteprotokoll 292
Halden Angivelser nr. 1-140 og nr. 1-43 316
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0008
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0008: Kristiansand. Kristiansund. Fredrikshald (Halden)
Formueskatt 1789 nr. 8 /1789 - Kristiansand. Kristiansund. Fredrikshald (Halden) Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver