Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Kristiania Angivelser nr. 231-320 (byen) 3
Kristiania Angivelser nr. 324-372 (forstedene) 167
Kristiania Angivelser nr. 374 (leieboende borgere) 223
Kristiania Angivelser nr. 375-401 (offentlige stiftelser) 226
Kristiania Angivelser nr. 402-462 (umyndiges midler) 279
Kristiansand Regnskap 296
Kristiansand Dokumenter 311
Kristiansand Anmerkninger 342
Kristiansand Generalekstrakt 350
Kristiansand Manntalls- og skatteprotokoll 366
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0007
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0007: Christiania. Kristiansand
Formueskatt 1789 nr. 7 /1789 - Christiania. Kristiansand Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver