Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Kristiania Manntalls- og skatteprotokoll 3
Kristiania Angivelser nr. 2-74 (byen) 135
Kristiania Angivelser nr. 75-140 (byen) 259
Kristiania Angivelser nr. 141-229 (byen) 355
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0006
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0006: Christiania
Formueskatt 1789 nr. 6 /1789 - Christiania Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver