Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Buskerud fogderi Manntalls- og skatteprotokoll 4
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1-19 (Lier, renum. til nr. 1-26) 190
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1 (Røyken, renum. til nr. 27) 240
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1-5 (Hurum, renum. til nr. 29-38) 243
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1-10 (Modum, renum. til nr. 42-55) 265
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1-4 (Sigdal, renum. til nr. 56-62) 288
Buskerud fogderi Angivelser nr. 1-15 (Eiker, renum. til nr. 63-85) 302
Kristiania Regnskap 344
Kristiania Dokumenter 349
Kristiania Anmerkninger 384
Kristiania Generalekstrakt 412
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0005
Lenke til Arkivportalen
EA-4068: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper
Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0005: Buskerud fogderi. Christiania
Formueskatt 1789 nr. 5 /1789 - Buskerud fogderi. Christiania Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner