Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Bragernes Manntalls- og skatteprotokoll 4
Bragernes Angivelser nr. 5-52 80
Buskerud fogderi Regnskap 128
Buskerud fogderi Dokumenter 136
Buskerud fogderi Anmerkninger 144
Buskerud fogderi Generalekstrakt 162
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0004
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0004: Bragernes. Buskerud fogderi
Formueskatt 1789 nr. 4 /1789 - Bragernes. Buskerud fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver