Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Bergen Generalekstrakt 5
Bergen Manntalls- og skatteprotokoll 57
Bergen Angivelser nr. 3-22 og u.nr. (sortert etter rode) 216
Bragernes Regnskap 275
Bragernes Dokumenter 280
Bragernes Anmerkninger 338
Bragernes Generalekstrakt 341
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0003
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0003: Bergen. Bragernes
Formueskatt 1789 nr. 3 /1789 - Bergen. Bragernes Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver