Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper

SKATTEREGNSKAPER, Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
Aker og Follo fogderi Regnskap 4
Aker og Follo fogderi Dokumenter 10
Aker og Follo fogderi Anmerkninger 36
Aker og Follo fogderi Erklæringer 42
Aker Manntalls- og skatteprotokoll 49
Aker Angivelser nr. 1-54, Litr. A-F 174
Follo Manntalls- og skatteprotokoll 297
Follo Angivelser nr. 1-21, Litr. A-B 448
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4068/Rf/Rfe/L0001
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Mindre regnskaper Rf: SKATTEREGNSKAPER
Rfe: Formueskatt iflg. forordning 11. mars 1789
L0001: Aker og Follo fogderi
Formueskatt 1789 nr. 1 /1789 - Aker og Follo fogderi Regnskap og skatt Formueskatten 1789 Statlige arkiver