Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1916 1
Emigranter 1917 17
Emigranter 1918 31
Emigranter 1919 34
Emigranter 1920 46
Emigranter 1921 87
Emigranter 1922 125
Emigranter 1923 166
Emigranter 1924 290
Emigranter 1925 352
Emigranter 1926 390
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0016
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0016: Emigrantprotokoll XV 23.08-10.08
Emigrantprotokoll nr. 15/23.08.1916 - 10.08.1926 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn