Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter upaginert
Emigranter 1911 1
Emigranter 1912 75
Emigranter 1913 154
Emigranter 1914 253
Emigranter 1915 349
Emigranter 1916 383
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0015
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0015: Emigrantprotokoll XIV
Emigrantprotokoll nr. 15 /12.04.1911 - 23.08.1916 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn