Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter upaginert
Emigranter 1907 1
Emigranter 1908 11
Emigranter 1909 74
Emigranter 1910 201
Emigranter 1911 367
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0014
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0014: Emigrantprotokoll XIII 11.10-12.04
Emigrantprotokoll nr. 13/11.10.1907 - 12.04.1911 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn