Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1904 upaginert
Emigranter 1905 upaginert
Emigranter 1906 upaginert
Emigranter 1907 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0013
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0013: Emigrantprotokoll XII
Emigrantprotokoll nr. 13 /14.09.1904 - 10.10.1907 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn