Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter upaginert
Emigranter 1902 upaginert
Emigranter 1903 upaginert
Emigranter 1904 upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0012: Emigrantprotokoll XI 11.06-14.09
Emigrantprotokoll nr. 11/11.06.1902 - 14.09.1904 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn