Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter 1896-1899 upaginert
Emigranter 1895 upaginert
Emigranter 1896 upaginert
Emigranter 1897 upaginert
Emigranter 1898 upaginert
Emigranter 1899 upaginert
Emigranter 1900 upaginert
Emigranter 1901 upaginert
Emigranter 1902 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0011
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0011: Emigrantprotokoll X 23.09-11.06
Emigrantprotokoll nr. 10/23.09.1895 - 11.06.1902 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn