Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter 1893-1895 upaginert
Emigranter 1892 upaginert
Emigranter 1893 upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0009
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0009: Emigrantprotokoll IXa 16.03-19.04
Emigrantprotokoll nr. 9a/16.03.1892 - 19.04.1893 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn