Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Agentfullmakter 1889-1892 upaginert
Emigranter 1888 upaginert
Emigranter 1889 upaginert
Emigranter 1890 upaginert
Emigranter 1891 upaginert
Emigranter 1892 upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0008: Emigrantprotokoll VIII 22.03-14.03
Emigrantprotokoll nr. 8/22.03.1888 - 14.03.1892 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn