Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Notater upaginert
Emigranter 1882 upaginert
Emigranter 1883 upaginert
Emigranter 1884 upaginert
Emigranter 1885 upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0006: Emigrantprotokoll VI 26.04-02.07
Emigrantprotokoll nr. 6/26.04.1882 - 02.07.1885 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn