Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Notater upaginert
Emigranter 1882 upaginert
Emigranter 1883 upaginert
Emigranter 1884 upaginert
Emigranter 1885 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0006
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0006: Emigrantprotokoll VI
Emigrantprotokoll nr. 6 /26.04.1882 - 02.07.1885 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn