Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1878 upaginert
Emigranter 1879 upaginert
Emigranter 1880 upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-1887/1/32/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0004: Emigrantprotokoll IV 02.08-22.07
Emigrantprotokoll nr. 4/02.08.1878 - 22.07.1880 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn