Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Emigranter 1878 upaginert
Emigranter 1879 upaginert
Emigranter 1880 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0004
Lenke til Arkivportalen
A-1887: Trondheim politikammer
1: Første avlevering
32: Emigrantprotokoller
L0004: Emigrantprotokoll IV
Emigrantprotokoll nr. 4 /02.08.1878 - 22.07.1880 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim komm.
- Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn