Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1872 upaginert
Emigranter 1873 upaginert
Emigranter 1874 upaginert
Emigranter 1875 upaginert
Emigranter 1876 upaginert
Emigranter 1877 upaginert
Emigranter 1878 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0003
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0003: Emigrantprotokoll III
Emigrantprotokoll nr. 3 /29.08.1872 - 01.08.1878 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn