Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1867 upaginert
Emigranter 1868 upaginert
Emigranter 1869 upaginert
Emigranter 1870 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0001
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0001: Emigrantprotokoll I
Emigrantprotokoll nr. 1 /30.04.1867 - 25.11.1870 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn