Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
Brev og aktstykker 1814 Fortegnelse over brev med sidetallsregister 3
Brev og aktstykker 1814 Brev m.m. i nummerert orden 4
Kildeinformasjon
RA/PA-0015/F/Fh/L0028/0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Faye, Andreas F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0028:
0005: Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Annen kilde nr. 28.5 - 18 - Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Brev og korrespondanse Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver