Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
Opptegnelser ang. begiv. i 1814 og årene før 3
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0015/F/Fh/L0028/0001
Lenke til Arkivportalen
Faye, Andreas F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0028:
0001: Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Annen kilde nr. 28.1 - 14 - Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Brev og korrespondanse Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver