Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Liste avsendere 5
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Omslag 6
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Niels Aall 7
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Jørgen Aall 18
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Niels Aall 27
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Bathwick 43
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Herlofsen 45
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Holm 50
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Elling Johnsen 52
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Kiellerup 53
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Krog 59
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra F. Løvenskiold 63
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Møller 69
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Ottesen 75
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Rasmussen 78
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Stephansen 83
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Sørensen 85
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Tuxen 87
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Wexelsen 90
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra regjeringskommisjonen 93
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Rentekammeret 98
Brev til Jacob Aall fra årene 1808-10 Fra Thygeson 104
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Liste avsendere 107
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Fra ukjent 109
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Fra Hansen 112
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Fra Hench 115
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Fra Rasmusen 118
Brev til Jacob Aall fra året 1815 Fra Schonboe 120
Smaabidrag til Norges historie Omslag 128
Brev til Jacob Aall Fra Treschow 130
Brev til Jacob Aall Fra Niels Aall 133
Brev til Jacob Aall Fra Kaas 135
Seddel Niels Stochflet Darre 139
Seddel Kaas 140
Brev til Jacob Aall Fra Lund 142
Brev til Jacob Aall Fra Haxthausen 148
Brev til Jacob Aall Diverse 149
Kildeinformasjon
RA/PA-0015/F/Fh/L0026/0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Faye, Andreas F: Andreas Fayes arkiv
Fh: IX Norges historie i det 19. århundre
L0026:
0001: Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Annen kilde nr. 26.1 - 1 - Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Brev og korrespondanse Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver