Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Oslo adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Første avsnitt Tittelblad upaginert
Første avsnitt Annonse upaginert
Første avsnitt Kongehuset upaginert
Annet avsnitt Tittelblad upaginert
Annet avsnitt Annonse upaginert
Annet avsnitt Personregister Å/Aa 41
Annet avsnitt Personregister A 54
Annet avsnitt Personregister B 124
Annet avsnitt Personregister C 225
Annet avsnitt Personregister D 246
Annet avsnitt Personregister E 272
Annet avsnitt Personregister F 321
Annet avsnitt Personregister G 362
Annet avsnitt Personregister H 415
Annet avsnitt Personregister I 553
Annet avsnitt Personregister J 565
Annet avsnitt Personregister K 643
Annet avsnitt Personregister L 713
Annet avsnitt Personregister M 787
Annet avsnitt Personregister N 844
Annet avsnitt Personregister O 904
Annet avsnitt Personregister P 956
Annet avsnitt Personregister Q-R 995
Annet avsnitt Personregister R 996
Annet avsnitt Personregister S 1042
Annet avsnitt Personregister T 1170
Annet avsnitt Personregister U 1217
Annet avsnitt Personregister V-W 1223
Annet avsnitt Personregister X-Y 1268
Annet avsnitt Personregister Z 1269
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1270
Annet avsnitt Personregister Ø 1271
Tredje avsnitt Tittelblad upaginert
Tredje avsnitt Annonse upaginert
Tredje avsnitt Gateregister Å/Aa 1365
Tredje avsnitt Gateregister A 1369
Tredje avsnitt Gateregister B 1384
Tredje avsnitt Gateregister C 1428
Tredje avsnitt Gateregister D 1448
Tredje avsnitt Gateregister E 1469
Tredje avsnitt Gateregister F 1490
Tredje avsnitt Gateregister G 1517
Tredje avsnitt Gateregister H 1545
Tredje avsnitt Gateregister I 1592
Tredje avsnitt Gateregister J 1599
Tredje avsnitt Gateregister K 1615
Tredje avsnitt Gateregister L 1658
Tredje avsnitt Gateregister M 1673
Tredje avsnitt Gateregister N 1712
Tredje avsnitt Gateregister O 1732
Tredje avsnitt Gateregister P 1751
Tredje avsnitt Gateregister R 1769
Tredje avsnitt Gateregister S 1789
Tredje avsnitt Gateregister T 1886
Tredje avsnitt Gateregister U 1939
Tredje avsnitt Gateregister V-W 1956
Tredje avsnitt Gateregister Y 1988
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 1989
Tredje avsnitt Gateregister Ø 1990
Fjerde avsnitt Tittelblad upaginert
Fjerde avsnitt Annonse upaginert
Fjerde avsnitt Fagregister A 2001
Fjerde avsnitt Fagregister B 2033
Fjerde avsnitt Fagregister C-D 2053
Fjerde avsnitt Fagregister D 2054
Fjerde avsnitt Fagregister E 2061
Fjerde avsnitt Fagregister F 2074
Fjerde avsnitt Fagregister G 2099
Fjerde avsnitt Fagregister H 2108
Fjerde avsnitt Fagregister I 2115
Fjerde avsnitt Fagregister J 2132
Fjerde avsnitt Fagregister K 2135
Fjerde avsnitt Fagregister L 2163
Fjerde avsnitt Fagregister M 2175
Fjerde avsnitt Fagregister N 2202
Fjerde avsnitt Fagregister O 2203
Fjerde avsnitt Fagregister P 2205
Fjerde avsnitt Fagregister R 2218
Fjerde avsnitt Fagregister S 2229
Fjerde avsnitt Fagregister T 2266
Fjerde avsnitt Fagregister U 2290
Fjerde avsnitt Fagregister V 2291
Fjerde avsnitt Fagregister Ø 2298
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Oslo adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1945/1945 - 67. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner