Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Permer 1
Annonser 3
Tittelblad 25
Forord 27
Register over de averterende firmaer 28
Første avsnitt Tittelblad 29
Første avsnitt Annonse 30
Første avsnitt Kongehuset 31
Annet avsnitt Tittelblad 35
Annet avsnitt Annonse 36
Annet avsnitt Personregister Å/Aa 37
Annet avsnitt Personregister A 50
Annet avsnitt Personregister B 120
Annet avsnitt Personregister C 221
Annet avsnitt Personregister D 242
Annet avsnitt Personregister E 268
Annet avsnitt Personregister F 317
Annet avsnitt Personregister G 358
Annet avsnitt Personregister H 411
Annet avsnitt Personregister I 549
Annet avsnitt Personregister J 561
Annet avsnitt Personregister K 639
Annet avsnitt Personregister L 709
Annet avsnitt Personregister M 783
Annet avsnitt Personregister N 840
Annet avsnitt Personregister O 900
Annet avsnitt Personregister P 952
Annet avsnitt Personregister Q-R 991
Annet avsnitt Personregister R 992
Annet avsnitt Personregister S 1038
Annet avsnitt Personregister T 1166
Annet avsnitt Personregister U 1213
Annet avsnitt Personregister V-W 1219
Annet avsnitt Personregister X-Y 1264
Annet avsnitt Personregister Z 1265
Annet avsnitt Personregister Æ-Ø 1266
Annet avsnitt Personregister Ø 1267
Tredje avsnitt Tittelblad 1281
Tredje avsnitt Annonse 1282
Tredje avsnitt Gateregister Å/Aa 1283
Tredje avsnitt Gateregister A 1287
Tredje avsnitt Gateregister B 1302
Tredje avsnitt Gateregister C 1346
Tredje avsnitt Gateregister D 1366
Tredje avsnitt Gateregister E 1387
Tredje avsnitt Gateregister F 1408
Tredje avsnitt Gateregister G 1435
Tredje avsnitt Gateregister H 1463
Tredje avsnitt Gateregister I 1510
Tredje avsnitt Gateregister J 1517
Tredje avsnitt Gateregister K 1533
Tredje avsnitt Gateregister L 1576
Tredje avsnitt Gateregister M 1591
Tredje avsnitt Gateregister N 1630
Tredje avsnitt Gateregister O 1650
Tredje avsnitt Gateregister P 1669
Tredje avsnitt Gateregister R 1687
Tredje avsnitt Gateregister S 1707
Tredje avsnitt Gateregister T 1804
Tredje avsnitt Gateregister U 1857
Tredje avsnitt Gateregister V-W 1874
Tredje avsnitt Gateregister Y 1906
Tredje avsnitt Gateregister Z-Ø 1907
Tredje avsnitt Gateregister Ø 1908
Fjerde avsnitt Tittelblad 1915
Fjerde avsnitt Annonse 1916
Fjerde avsnitt Fagregister A 1917
Fjerde avsnitt Fagregister B 1949
Fjerde avsnitt Fagregister C-D 1969
Fjerde avsnitt Fagregister D 1970
Fjerde avsnitt Fagregister E 1977
Fjerde avsnitt Fagregister F 1990
Fjerde avsnitt Fagregister G 2015
Fjerde avsnitt Fagregister H 2024
Fjerde avsnitt Fagregister I 2031
Fjerde avsnitt Fagregister J 2048
Fjerde avsnitt Fagregister K 2051
Fjerde avsnitt Fagregister L 2079
Fjerde avsnitt Fagregister M 2091
Fjerde avsnitt Fagregister N 2118
Fjerde avsnitt Fagregister O 2119
Fjerde avsnitt Fagregister P 2121
Fjerde avsnitt Fagregister R 2134
Fjerde avsnitt Fagregister S 2145
Fjerde avsnitt Fagregister T 2182
Fjerde avsnitt Fagregister U 2206
Fjerde avsnitt Fagregister V 2207
Fjerde avsnitt Fagregister Ø 2214
Kildeinformasjon
PUBL/-
-: Kristiania/Oslo adressebok
Adressebøker nr. 1945 /1945 - 67. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner