Innhold
Visningsvalg:

Publikasjoner


Kristiania/Oslo adressebok

Permer 1
Annonser 3
Tittelblad 15
Innholdsfortegnelse 17
Register over de averterende firmaer 18
Register til første og andre avsnitt 21
Tillegg og rettelser 29
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A-B 31
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 32
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 42
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 49
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 50
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 54
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 60
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I 70
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 72
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 78
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 83
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 84
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 86
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O 87
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 88
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 91
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 96
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 101
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 104
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 106
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker kommune 108
Annonser 110
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Badeanstalter / Kirker og bedehus i Statskirken 119
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Kirker og bedehus i Statskirken 120
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn utenfor statskirken 121
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger, museer og teatre 122
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospital 125
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 126
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 128
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 154
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 168
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 172
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 175
Andre avsnitt Skoler Private skoler 180
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 186
Andre avsnitt Befordringsmidler 197
Annonser 199
Tredje avsnitt Personregister A 209
Tredje avsnitt Personregister B 275
Tredje avsnitt Personregister C 341
Tredje avsnitt Personregister D 369
Tredje avsnitt Personregister E 389
Tredje avsnitt Personregister F 423
Tredje avsnitt Personregister G 449
Tredje avsnitt Personregister H 486
Tredje avsnitt Personregister I 596
Tredje avsnitt Personregister J 605
Tredje avsnitt Personregister K 673
Tredje avsnitt Personregister L 721
Tredje avsnitt Personregister M 777
Tredje avsnitt Personregister N 817
Tredje avsnitt Personregister O 861
Tredje avsnitt Personregister P 912
Tredje avsnitt Personregister Q-R 946
Tredje avsnitt Personregister R 947
Tredje avsnitt Personregister S 976
Tredje avsnitt Personregister T 1063
Tredje avsnitt Personregister U 1097
Tredje avsnitt Personregister V-W 1102
Tredje avsnitt Personregister Y 1136
Tredje avsnitt Personregister Z 1137
Tredje avsnitt Personregister Æ-Ø 1138
Tredje avsnitt Personregister Ø 1139
Annonser 1149
Fjerde avsnitt Gateregister A 1155
Fjerde avsnitt Gateregister B 1170
Fjerde avsnitt Gateregister C 1204
Fjerde avsnitt Gateregister D 1214
Fjerde avsnitt Gateregister E 1230
Fjerde avsnitt Gateregister F 1247
Fjerde avsnitt Gateregister G 1268
Fjerde avsnitt Gateregister H 1288
Fjerde avsnitt Gateregister I 1331
Fjerde avsnitt Gateregister J 1336
Fjerde avsnitt Gateregister K 1347
Fjerde avsnitt Gateregister L 1379
Fjerde avsnitt Gateregister M 1393
Fjerde avsnitt Gateregister N 1432
Fjerde avsnitt Gateregister O 1450
Fjerde avsnitt Gateregister P 1466
Fjerde avsnitt Gateregister R 1484
Fjerde avsnitt Gateregister S 1503
Fjerde avsnitt Gateregister T 1584
Fjerde avsnitt Gateregister U 1630
Fjerde avsnitt Gateregister V 1641
Fjerde avsnitt Gateregister W 1660
Fjerde avsnitt Gateregister Y 1671
Fjerde avsnitt Gateregister Z 1672
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1673
Fjerde avsnitt Bydeler 1677
Annonser 1678
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse 1679
Femte avsnitt Fagregister A 1685
Femte avsnitt Fagregister B 1701
Femte avsnitt Fagregister C 1710
Femte avsnitt Fagregister D 1711
Femte avsnitt Fagregister E 1714
Femte avsnitt Fagregister F 1716
Femte avsnitt Fagregister G 1721
Femte avsnitt Fagregister H 1725
Femte avsnitt Fagregister I 1728
Femte avsnitt Fagregister J 1737
Femte avsnitt Fagregister K 1738
Femte avsnitt Fagregister L 1750
Femte avsnitt Fagregister M 1755
Femte avsnitt Fagregister N-O 1769
Femte avsnitt Fagregister P 1770
Femte avsnitt Fagregister R 1775
Femte avsnitt Fagregister S 1778
Femte avsnitt Fagregister T 1800
Femte avsnitt Fagregister U 1808
Femte avsnitt Fagregister V 1809
Femte avsnitt Fagregister X-Æ 1813
Femte avsnitt Fagregister Ø 1814
Annonser 1815
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Kristiania/Oslo adressebok Adressebøker nr. 1913 /1913 - 35. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner