Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Kristiania adressebok (publikasjon)*

Permer upaginert
Annonser upaginert
Tittelblad upaginert
Innholdsfortegnelse upaginert
Register over de averterende firmaer upaginert
Register til første og andre avsnitt upaginert
Tillegg og rettelser upaginert
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak A-B 29
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak B 30
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak D 40
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak E 47
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak F 48
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak G 52
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak H 58
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak I 68
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak J 70
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak K 76
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak L 81
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak M 82
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak N 84
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak O 85
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak P 86
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak R 89
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak S 94
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak T 99
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak U 102
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak V 104
Første avsnitt Statlige og kommunale kontor, store privatforetak Aker kommune 106
Annonser 108
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Badeanstalter / Kirker og bedehus i Statskirken 117
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Kirker og bedehus i Statskirken 118
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Religiøse samfunn utenfor statskirken 119
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Offentlige bygninger, museer og teatre 120
Andre avsnitt Bad, religiøst, offentlige bygninger etc. Sykehus og hospital 123
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Asyl, barnehjem, søndagsskoler 124
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Foreninger og selskap 126
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Legater og fond 152
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Stiftelser og hjem 166
Andre avsnitt Foreninger, legater, stiftelser etc. Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger 170
Andre avsnitt Skoler Offentlige skoler 173
Andre avsnitt Skoler Private skoler 178
Andre avsnitt Skoler Folkeskoler 184
Andre avsnitt Befordringsmidler 188
Annonser 189
Tredje avsnitt Personregister A 199
Tredje avsnitt Personregister B 265
Tredje avsnitt Personregister C 329
Tredje avsnitt Personregister D 357
Tredje avsnitt Personregister E 377
Tredje avsnitt Personregister F 411
Tredje avsnitt Personregister G 437
Tredje avsnitt Personregister H 474
Tredje avsnitt Personregister I 584
Tredje avsnitt Personregister J 593
Tredje avsnitt Personregister K 661
Tredje avsnitt Personregister L 709
Tredje avsnitt Personregister M 765
Tredje avsnitt Personregister N 805
Tredje avsnitt Personregister O 849
Tredje avsnitt Personregister P 900
Tredje avsnitt Personregister Q-R 934
Tredje avsnitt Personregister R 935
Tredje avsnitt Personregister S 964
Tredje avsnitt Personregister T 1051
Tredje avsnitt Personregister U 1085
Tredje avsnitt Personregister V-W 1090
Tredje avsnitt Personregister Y 1122
Tredje avsnitt Personregister Z 1123
Tredje avsnitt Personregister Æ-Ø 1124
Tredje avsnitt Personregister Ø 1125
Annonser 1191
Fjerde avsnitt Gateregister A 1199
Fjerde avsnitt Gateregister B 1214
Fjerde avsnitt Gateregister C 1248
Fjerde avsnitt Gateregister D 1258
Fjerde avsnitt Gateregister E 1274
Fjerde avsnitt Gateregister F 1291
Fjerde avsnitt Gateregister G 1312
Fjerde avsnitt Gateregister H 1332
Fjerde avsnitt Gateregister I 1375
Fjerde avsnitt Gateregister J 1380
Fjerde avsnitt Gateregister K 1391
Fjerde avsnitt Gateregister L 1423
Fjerde avsnitt Gateregister M 1437
Fjerde avsnitt Gateregister N 1476
Fjerde avsnitt Gateregister O 1494
Fjerde avsnitt Gateregister P 1510
Fjerde avsnitt Gateregister R 1528
Fjerde avsnitt Gateregister S 1547
Fjerde avsnitt Gateregister T 1628
Fjerde avsnitt Gateregister U 1674
Fjerde avsnitt Gateregister V 1685
Fjerde avsnitt Gateregister W 1704
Fjerde avsnitt Gateregister Y 1715
Fjerde avsnitt Gateregister Z 1716
Fjerde avsnitt Gateregister Ø 1717
Fjerde avsnitt Bydeler 1721
Annonser 1722
Femte avsnitt Fagregister Innholdsfortegnelse 1723
Femte avsnitt Fagregister A 1729
Femte avsnitt Fagregister B 1745
Femte avsnitt Fagregister C 1754
Femte avsnitt Fagregister D 1755
Femte avsnitt Fagregister E 1758
Femte avsnitt Fagregister F 1760
Femte avsnitt Fagregister G 1765
Femte avsnitt Fagregister H 1769
Femte avsnitt Fagregister I 1772
Femte avsnitt Fagregister J 1781
Femte avsnitt Fagregister K 1782
Femte avsnitt Fagregister L 1794
Femte avsnitt Fagregister M 1799
Femte avsnitt Fagregister N-O 1813
Femte avsnitt Fagregister P 1814
Femte avsnitt Fagregister R 1819
Femte avsnitt Fagregister S 1822
Femte avsnitt Fagregister T 1844
Femte avsnitt Fagregister U 1852
Femte avsnitt Fagregister V 1853
Femte avsnitt Fagregister X-Æ 1857
Femte avsnitt Fagregister Ø 1858
Annonser upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Kristiania adressebok (publikasjon)* Adressebøker nr. 1913/1913 - 35. årgang. Demontert eksemplar, Riksarkivet. Adressebøker Personopplysninger Bøker, trykksaker, publikasjoner