Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register 1
Aa/Å 2
A 12
B 53
C 120
D 121
E 142
F 185
G 214
H 245
I 355
J 365
K 437
L 502
M 557
N 603
O 646
P 681
Q 715
R 716
S 754
T 864
U 898
V/W 904
Y 938
Z-Ø 939
Ø 940
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-6753/V/Va/L0022
Lenke til Arkivportalen
S-6753: Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor
V: Mikrofilm
Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek
L0022: Kjesäterkartoteket. Alfabetisk register, A-Å.
Annen kilde nr. V/L0022 /1940 - 1945 - Kjesäterkartoteket. Alfabetisk register A-Å. Papirmaterialet kassert. Personopplysninger 2. verdenskrig Sverige Statlige arkiver Institusjoner under departementene Flyktninger Utenrikstjeneste og diplomati