Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

Mikrofilm, Mikrofilm. Flyktningskartotek
Uten navneindeks 2
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-6753/V/Va/L0019
Lenke til Arkivportalen
Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor V: Mikrofilm
Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek
L0019: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 49601-55000
Annen kilde nr. V/L0019/1940 - 1945 - Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 49600-55060 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert. Personopplysninger 2. verdenskrig Sverige Statlige arkiver Institusjoner under departementene Flyktninger