Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Vest-Finnmark prosti

Manntall/folketellinger 1778-1935
Innholdsbeskrivelse upaginert
Sjeleregister 1779 upaginert
Sjeleregister 1785 upaginert
Sjeleregister 1786 upaginert
Sjeleregister 1787 upaginert
Sjeleregister 1788 upaginert
Sjeleregister 1789 upaginert
Sjeleregister 1791 upaginert
Sjeleregister 1793 upaginert
Sjeleregister 1794 upaginert
Sjeleregister 1795 upaginert
Sjeleregister 1796 upaginert
Sjeleregister 1797 upaginert
Sjeleregister 1800 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1346/1h/L0022/0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vest-Finnmark prosti 1h: Manntall/folketellinger 1778-1935
L0022:
0001: Manntall/folketellinger: Alta-Talvik 1779, 1785, 1787-1789, 1791-1795, 1797, 1800 (folketellingslister) Sjeleregister nr. 22.1/1779 - 1800 Finnmark fylke
Talvik prgj.
Alta sokn
Talvik sokn
Manntall/folketellinger: Alta-Talvik 1779, 1785, 1787-1789, 1791-1795, 1797, 1800 (folketellingslister) Personopplysninger