Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Vest-Finnmark prosti

Manntall/folketellinger 1778-1935
Ukonfirmerte finnebarn 1812 upaginert
Nordmenns ungdom 1813 upaginert
Ukonfirmerte finnebarn 1813 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1346/1h/L0022/0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vest-Finnmark prosti 1h: Manntall/folketellinger 1778-1935
L0022:
0005: Ungdommer i Måsøy 1812-1813 Sjeleregister nr. 22.5/1812 - 1813 Finnmark fylke
Måsøy prgj.
Ungdommer i Måsøy 1812-1813 Personopplysninger