Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Vest-Finnmark prosti

Manntall/folketellinger 1778-1935
Tittelblad upaginert
Summarisk ekstrakt upaginert
Sjeleregister 1778 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1346/1h/L0022/0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vest-Finnmark prosti 1h: Manntall/folketellinger 1778-1935
L0022:
0002: Kistrand 1778 (folketellingsliste) Sjeleregister nr. 22.2/1778 Finnmark fylke
Kistrand (Porsanger) prgj.
Kistrand 1778 (folketellingsliste) Personopplysninger