Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Vest-Finnmark prosti

Manntall/folketellinger 1778-1935
Tittelblad upaginert
Konfirmanter 1799 upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1346/1h/L0022/0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vest-Finnmark prosti 1h: Manntall/folketellinger 1778-1935
L0022:
0003: Konfirmerte i Kautokeino 1799 Sjeleregister nr. 22.3/1799 Finnmark fylke
Kautokeino prgj.
Konfirmerte i Kautokeino 1799 Personopplysninger