Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Vest-Finnmark prosti

Manntall/folketellinger 1778-1935
Konfirmanter 1801 upaginert
Barn lest for 1800 upaginert
Innholdsbeskrivelse upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1346/1h/L0022/0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Vest-Finnmark prosti 1h: Manntall/folketellinger 1778-1935
L0022:
0004: Konfirmerte og ukonfirmerte ungdommer i Hammerfest 1800 Sjeleregister nr. 22.4/1800 Finnmark fylke
Hammerfest prgj.
Konfirmerte og ukonfirmerte ungdommer i Hammerfest 1800 Personopplysninger