Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Diverse ruller
Etternavnsregister A 4
Etternavnsregister B 5
Etternavnsregister C 6
Etternavnsregister D 7
Etternavnsregister E 8
Etternavnsregister F 9
Etternavnsregister G 10
Etternavnsregister H 11
Etternavnsregister I-J 12
Etternavnsregister K 13
Etternavnsregister L 15
Etternavnsregister M 17
Etternavnsregister N 18
Etternavnsregister O 19
Etternavnsregister P 20
Etternavnsregister R 22
Etternavnsregister S 23
Etternavnsregister T 24
Etternavnsregister W 27
Etternavnsregister Ø 28
Tittelblad 29
Patenter nr. 1-60 30
Patenter nr. 61-120 50
Patenter nr. 121-180 70
Patenter nr. 181-240 90
Patenter nr. 241-300 110
Patenter nr. 301-319 130
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/F/Fd/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor F: Ruller
Fd: Diverse ruller
L0001: Skipper- og styrmannsrulle
Skipper- og styrmannsrulle nr. 1/1860 - 1868 - Diverse ruller. Skipper og styrmannsrulle, patent nr. 1-319. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver