Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Hovedruller
Tittelblad 2
Patenter nr. 4153-4200 3
Patenter nr. 4201-4299 14
Patenter nr. 4300-4349 38
Patenter nr. 4350-4398 63
Patenter nr. 4399-4449 83
Patenter nr. 4450-4500 98
Patenter nr. 4501-4551 115
Patenter nr. 4552-4599 132
Patenter nr. 4600-4609 148
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/F/Fc/L0010
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor F: Ruller
Fc: Hovedruller
L0010: Hovedrulle
Hovedrulle nr. 10/1920 - 1945 - Hovedrulle, patent nr. 4153-4605. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver