Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Kragerø innrulleringskontor

Ruller, Hovedruller
Etternavnsregister A 3
Etternavnsregister B 4
Etternavnsregister C 5
Etternavnsregister D 6
Etternavnsregister E 7
Etternavnsregister F 8
Etternavnsregister G 9
Etternavnsregister H 10
Etternavnsregister I-J 11
Etternavnsregister K 13
Etternavnsregister L 14
Etternavnsregister M 15
Etternavnsregister N 16
Etternavnsregister O 17
Etternavnsregister P 18
Etternavnsregister R 20
Etternavnsregister S 21
Etternavnsregister T 22
Etternavnsregister U 23
Etternavnsregister W 24
Etternavnsregister Ø 25
Tittelblad 26
Patenter nr. 1-100 27
Patenter nr. 101-200 77
Patenter nr. 101-201 78
Patenter nr. 202-301 127
Patenter nr. 302-401 177
Patenter nr. 402-501 228
Patenter nr. 502-601 278
Patenter nr. 602-639 328
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-830/F/Fc/L0001
Lenke til Arkivportalen
Kragerø innrulleringskontor F: Ruller
Fc: Hovedruller
L0001: Hovedrulle
Hovedrulle nr. 1/1860 - 1869 - Hovedrulle, patent nr. 1-637. Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver